Kumbaya

Folk Songs Hymns

d f a a a a b b a d f a a a a g f e

d f a a a a b b a g f d e e d

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbayah

Someone's laughing, Lord, kumbaya
Someone's laughing, Lord, kumbaya
Someone's laughing, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's crying, Lord, kumbaya
Someone's crying, Lord, kumbaya
Someone's crying, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's praying, Lord, kumbaya
Someone's praying, Lord, kumbaya
Someone's praying, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's sleeping, Lord, kumbaya
Someone's sleeping, Lord, kumbaya
Someone's sleeping, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya